Nội dung phim

Buổi quay này là một bộ phim tài liệu riêng do Mitsuha Asuha chủ trì và thực hiện. Cô đã lựa chọn một đối tác để cùng nhau trải qua hai ngày một đêm tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng sâu trong núi. Lựa chọn của cô đều dựa trên sự phù hợp trong mối quan hệ và khả năng kích thích tình dục. Mitsuha quyết định khám phá và thỏa mãn ham muốn tình dục không ngừng của mình trong suốt hai ngày, mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Tuy nhiên, mức độ sự dại dột của cô trong quan hệ tình dục đã khiến cô không thể nói nên lời...